Perang badar

KAJIAN RAMADHAN: Bagaimana Akhlak Sesama Makhluk Allah

Rabu, 21 April 2021 20:19

Islam itu rahmatan lil’alamin.

Catatan Sejarah 13 Maret: Perang Badar, 317 Muslimin Melawan 1000 Kafir Quraisy

Sabtu, 13 Maret 2021 05:01

Pasukan kafir Quraisy dilengkapi 100 ekor kuda, 600 baju zirah, dan unta-unta yang jumlahnya tak diketahui