Comica Papazidan Balas Statement Jubir Corona: Orang Miskin Mana yang Sering Bolak-balik ke Luar Negeri?